50€ uz 7 dienām     50€ uz 14 dienām     50€ uz 30 dienām     500€ uz 6 mēnešiem     500€ uz 12 mēnešiem
  100€ uz 7 dienām     100€ uz 14 dienām     100€ uz 30 dienām     1000€ uz 6 mēnešiem     1000€ uz 12 mēnešiem
  150€ uz 7 dienām     150€ uz 14 dienām     150€ uz 30 dienām     1500€ uz 6 mēnešiem     1500€ uz 12 mēnešiem
  200€ uz 7 dienām     200€ uz 14 dienām     200€ uz 30 dienām     2000€ uz 6 mēnešiem     2000€ uz 12 mēnešiem
  250€ uz 7 dienām     250€ uz 14 dienām     250€ uz 30 dienām     4000€ uz 36 mēnešiem     4000€ uz 60 mēnešiem
  300€ uz 7 dienām     300€ uz 14 dienām     300€ uz 30 dienām                
  350€ uz 7 dienām     350€ uz 14 dienām     350€ uz 30 dienām        
  400€ uz 7 dienām     400€ uz 14 dienām     400€ uz 30 dienām       Revolūcija bez maksas 0% vienmēr spied šeit saņem 10 minūtēs
 
Par mumsKontaktiNoteikumiKonfidencialitātes politikaCookies

Noteikumi

Interneta mājas lapas www.aizdevums24.lv (turpmāk tekstā – Mājas lapa) īpašnieks un administrators ir SIA “SCHAEFER”, reģ.nr. LV50103412751 (turpmāk tekstā– Īpašnieks). Īpašnieks patur sev tiesības papildināt, izmainīt vai kā citādi grozīt Mājas lapā esošo informāciju un noteikumus, gan to vizuālo atspoguļojumu, gan saturu. Kā arī Īpašniekam ir tiesības jebkurā laikā ierobežot brīvu pieeju Mājas lapai.

Apmeklētājs – fiziska vai juridiska persona, kura internetā apmeklē Mājas lapu (www.aizdevums24.lv).

Apmeklējot Mājas lapu, tās Apmeklētājs piekrīt Konfidencialitātes politikai un Mājas lapas lietošanas noteikumiem. Tiek uzskatīts, ka Apmeklētājs ar tiem ir iepazinies un akceptē.

Pārtrauciet lietot Mājas lapu, ja Jums ir pretenzijas pret Konfidencialitātes politikas un/vai Mājas lapas Lietošanas noteikumiem, nav pieņemams to saturs, atsauce(-es) par autortiesībām. Strīdi, kas radušies Apmeklētājam izmantojot Mājas lapu tiks risināti Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

Mājas lapas lietošanas noteikumi

 1. Mājas lapas saturam ir tikai informatīvs raksturs. Mājas lapā esošā informācija nesatur un nevar tikt uzskatīta par konkrētu piedāvājumu konkrētu produktu vai pakalpojumu pirkšanai, pārdošanai utml.
 2. Mājas lapā tiek apkopota informācija par citu juridisku firmu piedāvātajiem/sniegtajiem pakalpojumiem. Konkrētas detalizētas, paskaidrojošas atbildes uz Apmeklētāja interesējošajiem jautājumiem (piemēram, norādes par kavētiem maksājumiem, norādes par neveiktiem maksājumiem, darbības kodekss/politika par atbildīgu kreditēšanu, maksu atklāšana, tostarp gada procentu likmes (GPL) atklāšana, atjaunošanas politikas atklāšana, kontaktinformācija u.c.), kas radušies apmeklējot Mājas lapu, ir pieejamas konkrētā pakalpojumu sniedzēja mājas lapā.
 3. Mājas lapā ietvertā informācija un veicamās funkcijas negarantē, kā arī neuzņemas atbildību par iespējamām kļūdām, kā arī nav atbildīga par mājas lapā esošās informācijas piemērotību katram apmeklētājam.
 4. Informācija, kas tiek atspoguļota Mājas lapā, ir uzskatāma par informatīvu (informatīva rakstura) un Īpašnieks nav atbildīgs par Mājas lapas Apmeklētāju pieņemtajiem lēmumiem vai veiktajām darbībām, kas tiek veiktas pēc Mājas lapas apmeklējuma un atsaucoties uz Mājas lapā ievietoto informācijas apjomu vai ieteikumiem.
 5. Mājas lapā sniegtā informācija netiek atsevišķi pārbaudīta, tā tiek ievietota pamatojoties uz drošiem informācijas avotiem.
 6. Mājas lapā norādītās izmaksas ir sniegtas informatīviem nolūkiem, ja vien mājas lapā nav norādīta cita informācija. Izmaksas noteikti ieteicams pārbaudīt pirms konkrēta darījuma veikšanas konkrētā pakalpojumu sniedzēja mājas lapā.
 7. Īpašnieks ir tiesīgs Mājas lapā izvietot saites uz citu fizisku un/vai juridisku personu piederošām vai pārraudzībā esošām mājas lapām, pamatojoties uz to Mājas lapa var saturēt šāda veida ārējās saites, t.sk. piekļuvi trešās puses mājas lapām, kā arī var piedāvāt vai informēt par trešās puses piedāvātiem produktiem, pakalpojumiem utml. Par trešās puses piedāvāto mājas lapu saturu, t.sk. šādu pušu piedāvāto produktu un pakalpojumu saturu mājas lapas izgatavotājs neuzņemas atbildību un neveic pārbaudes. www.aizdevums24.lv nav atbildīgs par šo tīmekļa vietņu drošību. Jums jāapzinās, ka drošība šajās tīmekļa vietnēs var atšķirties no mūsu Mājas lapas.
 8. Mājas lapas izveidotājs neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem (tiešiem, netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem), kas radušies no Mājas lapas izmantošanas, kā arī neuzņemas nekādu atbildību par Mājas lapas pieejamību informācijas tīmeklī.
 9. Informācija, kas ievadīta mājas lapā ievietotajās pieprasījuma veidlapās netiek atklāta trešajām personām.
 10. Mājas lapā esošo informāciju var apskatīt un izdrukāt tikai personiskām, nekomerciālām vajadzībām.
 11. Mājas lapā ievietotie logo, preču zīmes un citu autordarbi ir autortiesību materiāls, ko aizsargā Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti. Šie autortiesību materiāli ir Īpašnieka vai citu fizisku/juridisku personu īpašums.
 12. Ir aizliegts veikt jebkādas darbības, kas būtu vērstas pret Mājas lapas sistēmas funkcionalitātes drošību, stabilitāti un ātrumu.
 13. www.aizdevums24.lv ir tiesības jebkurā laikā ieviest citus mājas lapas izmantošanas noteikumus, kas stājas spēkā brīdī, kad jaunie noteikumi ir publicēti mājas lapā. Mājas lapas, t.sk. visas izvietotās informācijas, izmantošana pēc izmaiņām nozīmē, ka lietotājs piekrīt mājas lapas noteikumiem.
 14. Mājas lapas noteikumi neattiecas uz citu fizisko/juridisko personu interneta mājas lapām.
 15. Regulāri iepazīstieties ar Mājas lapas Lietošanas noteikumiem, jo tie var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.